Vítejte na stránkách mezinárodní spolupráce českých a chorvatských MAS!


Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci spolupráce mezi českými a chorvatskými Místními akčními skupinami (MAS).

Menu

Výjezd do Chorvatska 2019

Informace o květnovém výjezdu za chorvatskými MAS

Aktuální události

Informace o nadcházejících událostech (semináře, konference), týkající se spolupráce mezi českými a chorvatskými MAS

Informace o spolupráci

Aktuální informace v oblasti spolupráce mezi českými a chorvatskými MAS

O MAS v České republice a Chorvatské republice

Informace o MAS v České republice a Chorvatské republice

Proběhlé události

Informace o uplynulých událostech (semináře, konference), týkající se spolupráce mezi českými a chorvatskými MAS

Kontakty

Kontaktní údaje na osob podílejících se na organizaci česko-chorvatské spolupráce

Informace o spolupráci

"V roce 2007 jsme společným projektem CpKP střední Morava a chorvatské HMRR započali přenos metody LEADER do Chorvatska. Výstupem byly v roce 2010 mimo jine dvě místní akční skupiny – LAG Gorski Kotar a LAG PRIZAG. V průběhu projektu proběhla řada školení, prezentací a jednání na lokální i národní úrovni, např. na chorvatském ministerstvu zemědělství, s nemalou pomocí české ambasády v Zagrebu a obchodního rady Tomáše Kuchty. Myšlenku dlouhodobější spolupráce mezi MASkami těchto dvou zemí jsem neopustil, stal se v EHSV členem smíšeného poradního výboru EU – Chorvatsko a průběžně hledal další cesty k realizaci, i po vstupu Chorvatska do EU v roce 2013. Každý rok jsem byl zván na konference do Chorvatska, poznal mnoho kolegů z jejich LAG a řadu expertů se zájmem o rozvoj chorvatského venkova. I proto jsem se stal členem Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce NS MAS. Aktivity v posledním roce se zvýšeným zájmem českých MAS jsou signálem, že ten směr může být v blízké budoucnosti vyplněn partnerskými projekty, a za to děkuji koordinátorce spolupráce – Sdružení SPLAV, z.s., MAS Naděje o.p.s. a dalším."
Mgr. Ing. Roman Haken
CpKP/EHSV
Možnost získání finančních prostředků na spolupráci

Upozorňujeme zájemce o aktivní zapojení do rozvíjejících se aktivit spolupráce s chorvatskými MAS na možnost získání finančních prostředků na drobné akce spolupráce (semináře, setkání, publicitu atp.) zapojením do plánu aktivit Celostátní sítě pro venkov na rok 2020. Formulář s popisem plánovaných aktivit (pro NUTS 2 Severovýchod zde) je potřeba podat na regionální pracoviště SZIF příslušného NUTS 2 k rukám regionálního koordinátora CSV zde. Bližší informace (vhodné aktivity a rozsah finanční pomoci) vám podají regionální koordinátoři CSV.

Návrh na zařazení akce do plánu CSV na rok 2020 je dostupný ZDE.

Prosba pro účastníky exkurze Chorvatsko 2019

Prosíme účastníky exkurze do Chorvatska v květnu 2019 i další zájemce o spolupráci, aby vyplnili své údaje do tabulky kontaktů zde a podle možnosti doplnili i kontaktní údaje na  jim známé MAS z Chorvatska. Kontaktní údaje budeme využívat k rozesílání aktuálních informací a komunikaci.

Zapojení do organizace plánovaných akcí česko-chorvatské spolupráce

Prosíme, aby se zájemci o zapojení do společně připravovaných akcí česko-chorvatské spolupráce ozvali na e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz.

Pro příští rok budeme připravovat s pomocí CSV prozatím tyto aktivity:

  1. Duben-květen 2020 – 3 denní setkání českých a chorvatských MAS v ČR (seminář k projektům spolupráce)
  1. Září-říjen 2020 – 5 denní setkání českých a chorvatských MAS v Chorvatsku

Budeme rádi, když se připojíte organizační i finanční pomocí nebo dalšími nápady.

 

Aktuální události

1. chorvatská mezinárodní konference SEE LEADER konference

20. 11. 2019 – 22. 11. 2019

Opatia, Chorvatská republika

Ve dnech 20.-22.11. se v Opatii koná 1. chorvatská mezinárodní konference LEADER SEE LEADER konference.
S panem Milanem Medicem, prezidentem sítě LEADER Chorvatska jsme dohodli možnost účasti českých MAS za „early bird“ poplatky. České MAS jsou velmi vítány. Chorvatští pořadatelé prosí o co nejrychlejší informaci, kolik  českých MAS se zúčastní a dále o společný postup při placení vložného, tak aby poplatky pro banku byly co nejnižší.
Prosíme vás proto o informaci o vašem zájmu o účast do 06. 09. 2019 na adresu katerina@sdruzenisplav.cz.

Výjezd do Chorvatska 2019

Zahraniční exkurze byla zaměřena zejména na spolupráci mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů, provádění činnosti spolupráce v rámci místní rozvojové strategie v oblasti zemědělské produktivity
a udržitelnosti.
Jedním z účelů výjezdu byl najít možnosti nastartování pilotních projektů mezinárodní spolupráce. 

Účastníci výjezdu a prezentace účastníků

Níže jsou uvedeni všichni účastníci výjezdu a možné oblasti spolupráce. Prezentace českých účastníků v anglickém jazyce jsou dostupné ke stažení níže.
Agrikultura, rozvoj cestovního ruchu, regionální produkty, výměna zkušeností v oblasti LEADER/CLLD
Podle možností
Vzdělávání
Regionální produkty, jejich zpracování a propagace
Environment, rozvoj venkovské oblasti, vzdělávání mladých lidí
Regionální produkty, cestovní ruch
Místní energetická soběstačnost
Výměna zkušeností v oblasti CLLD, Erasmus+, sociální inkluze a aplikace na vzdělávací aktivity, vzdělávání
Místní produkty, environment, zadržování vody v krajině, nové technologie, chytrá řešení ve venkovské oblasti
Místní produkce, vzdělávání ve venkovské oblasti, vztah ke krajině
Klimatické změny, rozvoj venkovské oblasti
Administrace finančních prostředků z operačních programů, projekty v oblasti vzdělávání, spolupráce se školami a NNO, aktivity informačních center, publikace místního zpravodaje
Gastronomie a regionální produkty
Produkce a propagace regionálních výrobků a jejich marketing, sdílení zkušeností v oblasti agrikultury, vzdělávání, sociální záležitosti, zadržování vody v krajině, environment ve venkovské oblasti, rozvoj zemědělského sektoru, prezentace úspěšných projektů a navázání budoucí spolupráce
Podpora místní ekonomiky, spolupráce s veřejným a soukromým sektorem, rozvoj vzdělávání

Základní informace

09. 06. 2019 – 14. 06. 2019

Česko – Biograd na Moru – Karlovac – Zagreb – Novi Marof – Česko

Výjezd českých MAS se konal za účelem výměny zkušeností v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
a navázání spolupráce s chorvatskými MAS. 
Program výjezdu:
  • 09. 06. 2019, neděle:  odjezd ve večerních hodinách (Olomouc – Brno)
  • 10. 06. 2019, pondělí: příjezd do oblasti Biogradu na Moru, kde česká delegace MAS stráví 2 dny                                                                                    s místní LAG LAURA
  • 12. 06. 2019, středa:   setkání s LAG Vallis Colapis v okolí města Karlovac
  • 13. 06. 2019, čtvrtek: účast na závěrečné konferenci v Zagrebu, společně s chorvatskou Národní sítí MAS, chorvatským                                          Ministerstvem zemědělství, Českou besedou a Českou ambasádou; setkání s LAG PRIZAG; odjezd                                          do ČR
  • 14. 06. 2019, pátek:    příjezd v ranních hodinách
 

O MAS v České republice a Chorvatské republice

0
MAS v České republice

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.  je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova
na území České republiky.

Připravuje se…

0
MAS v Evropské Unii

Připravuje se…

Připravuje se…

0
MAS v Chorvatsku

Připravuje se…

Připravuje se…

Proběhlé události

CoCoBeLa - Partnerství pro venkov
Výstupy z mezinárodní odborné konference

10. 09. 2018 – 11. 09. 2018

Hranice, Česká republika

Výstupy z konference s názvem CoCoBeLA (zkratka anglického názvu Coordinated Cooperation Between LAGs), mohou sloužit jako podklad pro aktivity mezi českými a chorvatskými MAS. 
Výstupem z kulatých stolů byly tyto oblasti spolupráce:
– stáže
– využití zahraniční spolupráce MAS pro rozvoj mezinárodních podnikatelských příležitostí
– workcampy
Konference se konala pod záštitou a za finančního přispění Central Europe Initiative Fund, Ministerstva zemědělství – Celostátní sítě pro venkov a Olomouckého kraje.

Projekty mezinárodní spolupráce (pro MAS a NNO)

06. 09. 2019

Praha, Česká republika

Platforma rozvoje NNO ve spolupráci s Místní akční skupinou Sdružení SPLAV jako koordinátorem aktivit česko-chorvatské spolupráce místních akčních skupin vás zvou na pracovní setkání k přípravě projektů spolupráce.
Obsahem setkání bude výměna zkušeností – volba vhodných aktivit a vyhledání finančních zdrojů k jejich uskutečnění, výběr a pravidla dotačních programů, spolupráce s partnery, nutné administrativní postupy, atp., i individuální konzultace připravovaných projektů.
Setkání můžeme využít i k vzájemnému představení a navázání kontaktů českých zájemců o projekty spolupráce.
Setkání se bude konat v pátek 6.9. od 10.00 v paláci YMCA, ul.na Poříčí 12 (Nám. Republiky) v Praze.
Prosíme zájemce o vyplnění přihlašovacího formuláře ZDE.
Upozorňujeme zájemce o účast na setkání k projektům mezinárodní spolupráce, že setkání se koná v pátek, dne 06. 09. 2019 od 10:00 hod. Na pozvánce je chybně uvedeno datum 06. 08. 2019. Budeme rádi za vaši účast.

Kontakty

Česká strana

MAS Sdružení SPLAV, z.s.
https://www.sdruzenisplav.cz/kontakty-1/

Kristina Garrido Holmová
e-mail: kristina@sdruzenisplav.cz
tel.: +420 603383527

Chorvatská strana

Bude doplněno.